Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

                                                            

                                                         Prof.Dr. İsmail YILMAZ 

                                                                     DEKAN V.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Abdullah YILMAZ                                                                      Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ  

       (FAKÜLTE SEKRETERİ)                                                                      (DEKAN YRD.)