Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

                                                            

                                                         Prof.Dr. İsmail YILMAZ 

                                                                     DEKAN

 

 

                                                                                           

Abdullah YILMAZ                                                              Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ 

(FAKÜLTE SEKRETERİ)                                                             (DEKAN YRD.)