Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK (DEKAN)/Rektör(Uhdesinde)

Abdullah YILMAZ (FAKÜLTE SEKRETERİ)

Yrd.Doç.Dr.Tevfik SÜTÇÜ (DEKAN YRD.)