Prof.Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (DEKAN)

Abdullah YILMAZ (FAKÜLTE SEKRETERİ)

Yrd.Doç.Dr.Tevfik SÜTÇÜ (DEKAN YRD.)