Prof.Dr. İsmail YILMAZ (DEKAN)/Rektör Yrd. (Uhdesinde)

Abdullah YILMAZ (FAKÜLTE SEKRETERİ)

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ (DEKAN YRD.)