Fen - Edebiyat Fakültesi
2017-08-07

2017-2018-YABANCI DİL BÖLÜMLERİNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF OLMALARI İLE İLGİLİ DUYURUFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN

DUYURUDUR

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

BÖLÜMLERİNİ KAZANMIŞ OLUP 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN ZORUNLU HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF OLMALARI İLE İLGİLİ

 

08 AĞUSTOS 2017

 

Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin hazırlık sınıfı öğreniminden muaf olmak isteyen aday öğrencilerimiz için Fen Edebiyat Fakültesi Dersliklerinde  Zorunlu Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik ve Muafiyet Sınavı 07 Eylül 2017 Perşembe Günü Saat: 09:30’da yazılı, Saat: 13.30’da sözlü olarak yapılacaktır.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 15.06.2016 Tarih ve 8828 Sayılı yazısı uyarınca konu ile ilgili Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ile Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esasların 7. Maddesi uyarınca KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren son beş yıl içinde alınmış olması halinde kurumumuzun belirlediği puana göre öğrencilerimiz muafiyet hakkından yararlanırlar. Bu konuda ilgili bölüm başkanlıklarına başvurulmalıdır.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Dil Bölümlerine 2017-2018 Öğretim Yılında kayıt yaptıran öğrencilerimize duyurulur.

 

DEKANLIK