Fen - Edebiyat Fakültesi
2021-01-05

Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları 

T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
 ÖN İNCELEME DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

        Fakültemiz Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı için verilen Araştırma Görevlisi ilanına 15 aday başvurmuştur. Yapılan ön değerlendirme sonucunda, ALES puanlarının %60’ı, Yabancı Dil sınavlarının %40’ı alınmak suretiyle bu puanlar toplanmış ve aşağıdaki sıralamaya göre Kabul edilen adayların sınava çağırılması kararlaştırılmıştır.

SIRA NO

ADAYIN ADI VE SOYADI

ADAYIN İLGİLİ ALES PUANI

İLGİLİ ALES PUANININ (%60) (A)

ADAYIN YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANI (%40) (B)

ADAYIN ÖN DEĞERLENDİRME NOTU (A+B)

Açıklama

1

Ali Burak ÜNAL

89,88389

53,930334

95,00

38,00

91,93033

Sınava girecek

2

Hakan AYCAN

78,51968

47,118080

90,00

36,00

83,11808

Sınava girecek

3

Tuıgay GEZEN

82,73829

49,642974

75,00

30,00

79,64297

Sınava girecek

4

Başak ONGAR

76,14506

45,687036

83,75

33,50

79,18704

Sınava girecek

5

Celil Samet HARMANDAR

80,26899

48,161394

72,50

29,00

77,16139

Sınava girecek

6

Doğuş COŞAR

72,35944

43,415664

81,25

32,50

75,91566

Sınava girecek

7

Hatice KARALI

80,77996

48,467976

65,00

26,00

74,46798

Sınava girecek

8

Ahmet Oğuzhan KARAÇETİN

79,32750

47,596500

66,25

26,50

74,09650

Sınava girecek

9

Elif İLCAN

75,66728

45,400368

62,50

25,00

70,40037

Sınava girecek

10

İsmail ÖZCİHAN

78,84879

47,309274

56,25

22,50

69,80927

Sınava girecek

 

11

Dürdane KAYA

78,05446

46,832676

56,25

22,50

69,33268

Sınava girmeyecek.

12

Müşerref KARAKOÇ

89,63904

53,783424

68,75

27,50

81,28342

Sınava girmeyecek. Doktorası Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında değildir.

13

Fırat GİRENGİR

69,98922

41,993532

67,50

27,00

68,99353

Sınava girmeyecek. ALES puanı geçersizdir.

14

Serkan DEMİR

72,44079

43,464474

60,00

24,00

67,46447

Sınava girmeyecek.

15

Merve ÇİÇEK

67,53396

40,520376

60,00

24,00

64,52038

Sınava girmeyecek. ALES puanı geçersizdir.

 

Başvurusu Kabul Olan Adaylar İçin Yapılacak Sınav Duyurusu

Sınav Tarihi : 12 Ocak 2021 Salı 

Sınav Saati : 10.30

Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Laboratuvarı