Fen - Edebiyat Fakültesi
 

Akademik  Faaliyetlerden Sorumlu
DEKAN YARDIMCISI

 
 
Prof. Dr. Rıfat BİRCAN
(0282) 250 - 2631
 rbircan@nku.edu.tr
 

    1974 yılında Bilecik’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bilecik’te tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği (İng) Bölümünde gerçekleştirdi. Yüksek lisans eğitimini 1997-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Programında “Komplikasyonlu Gebeliklerde Faktör V Leiden Mutasyonunun İncelenmesi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programından “İyot Düzeyinin Farklı Olduğu Bölgelerde Hiperfonksiyone Tiroid Nodüllerinde Tirotropin Reseptör (TSHR) mutasyon İnsidansının Saptanması” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

    1997-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde 2004-2005 yılları arasında DAAD bursu ile Leipzig Üniversitesi (Almanya) Tıp Fakültesi III. Dahiliye Kliniğinde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2008 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik anabilim Dalına Dr. Öğr. Üyesi  olarak atandı. 2012 yılında Tıbbi Biyoloji alanında doçentlik ünvanını aldı. 2009-2020 yılları arasında belirli dönemlerde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulundu. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

    Prof.Dr. Rıfat Bircan’ın benign ve malign tiroid nodüllerinin moleküler patofizyolojisi başta olmak üzere moleküler endokrinoloji ve tıbbi genetik alanlarında ulusal ve uluslararası  dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Sorumluluk Alanları:

  • BOLOGNA KOMİSYONU
  • ERASMUS KOMİSYONU
  • FARABİ KOMİSYONU
  • ÖĞRENCİ İNTİBAK KOMİSYONU
  • MEZUNİYET VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU
  • ÖĞRENCİ STAJ KOMİSYONU