Fen - Edebiyat Fakültesi

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizerge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi Yeni

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı Yeni

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-040 Azınlık Lisesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-043 Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-050 NKÜ Ders Muafiyet Dilekçesi
EYS-FRM-044 Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu Yeni
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-048 TNKÜ Bedelli Askerlik Dönüşü Öğrencilerin Sınavsız Mazeret Dönüş Dilekçesi
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı bölümden Ders Alma
EYS-FRM-184 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Af Başvuru Formu
EYS-FRM-183 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Çalışma Listesi ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-165 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınav Sonucu İlanı Formu
EYS-FRM-181 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Azınlık Lİsesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-180 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Belge İsteme Formu
EYS-FRM-179 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ders Muafiyet Talep Formu
EYS-FRM-177 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-176 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-175 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-174 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-173 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Merkezi Puan İle Yatay Geçiş Başvuru Formu
EYS-FRM-172 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Mezun Olan Öğrencilerin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-171 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-170 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu
EYS-FRM-169 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-168 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sınav Notuna İtiraz Formu
EYS-FRM-167 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Başvuru Formu
EYS-FRM-166 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-185 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-178 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)
EYS-FRM-182 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Not Ortalaması İle)
EYS-FRM-164 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yaz Okulu Başvuru Formu (Diğer Üniversiteler İçin)
EYS-FRM-163 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yüzde Onluk Dilime Giren Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-162 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-161 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfında 2 Yıl Üst Üste Başarısız Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-436 TNKÜ İhtiyaç Belgesi Formu Yeni
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu Yeni
EYS-FRM-053 TNKÜ Katkı İadesi Dilekçesi
EYS-FRM-054 TNKÜ Kayıp Kimlik Dilekçesi
EYS-FRM-055 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-056 TNKÜ Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu Yeni
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu Yeni
EYS-FRM-057 TNKÜ Maddi Hata Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu Yeni
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-060 TNKÜ Sınav İtiraz Dilekçesi Komisyon İncelemesi
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu Yeni
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Çizelgesi
EYS-FRM-046 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-045 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)

Görev Tanımı
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-120 Dekanlık Sekreteri
EYS-GT-158 Fakülte Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-123 Fakülte Bölüm Başkanı
EYS-GT-122 Fakülte Bölüm Sekreteri
EYS-GT-099 Fakülte Dekan
EYS-GT-119 Fakülte Dekan Yardımcısı
EYS-GT-233 Fakülte Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-234 Fakülte Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-270 Fakülte Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-232 Fakülte Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-103 Fakülte Döner Sermaye İşletme Personeli
EYS-GT-192 Fakülte Kurulu Üyesi
EYS-GT-194 Fakülte Mali İşler (Özlük Hakları İşleri) Personeli
EYS-GT-269 Fakülte Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-121 Fakülte Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-100 Fakülte Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-102 Fakülte Sekreteri
EYS-GT-101 Fakülte Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-193 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-167 Şöför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-298 Uluslararası Öğrenciler Birim Koordinatörü
EYS-GT-299 Uluslararası Öğrenciler Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-10 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Organizasyon Şeması

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-036 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü Yeni

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi Yeni
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
EYS-YNG-024 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
EYS-YNG-025 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi Yeni
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği