Fen - Edebiyat Fakültesi
2017-10-06

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNEDUYURU:

YÖK'ün 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun için 12 maddelik bir açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamadaki 6. maddenin içeriği ; "Üniversitelerimizin özellikle Fen ve Mühendislik alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında büyük çoğunluğu sanayi’de çalışma eğilimindedir. Ancak bu öğrencilerimize eğitimleri sırasında beceri odaklı yetkinlikler yeterince kazandırılmadığından, mezuniyetleri sonrasında istihdam süreçlerinde güçlükler yaşanmaktadır. Yapılan yasal düzenleme artık 1 yarıyıl süresince işyerinde eğitim yapması teşvik edilecek, bu şekilde beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak, aynı zamanda da üniversitelerin iş dünyası ile işbirlikleri geliştirilebilecektir." kapsamındadır.

Bu kapsam çerçevesinde, Üniversitemiz Senato'sunun 25.08.2017 tarih ve 2017/07 sayılı toplantısında alınan 19 numaralı kararıyla, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerine yönelik "İntörn Kimyagerlik Eğitimi"uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Bu program Türkiye'de Kimya Lisans eğitimi veren üniversiteler arasında ilk defa, NKU Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileriyle hayata geçirilmiştir.  Bu bağlamda, hem üniversitemiz hem de Kimya Bölümü'müz ilk olmanın grurunu yaşamaktadır. Bu program dahilinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere, öğrencilerimiz 8. yarıyılın tamamını, sanayideki özel yada kamuya ait  firma/kuruluşlarda uygulamalı eğitim yaparak geçireceklerdir.

Bu çerçevede, öğrencilerimizin kimyasal olaylarla ilgili pratik tecrübeleri arttırılabilecek, mezun olduktan sonra istihdam süreçleri kolaylaşacak ve ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliği hızla geliştirilebilecektir.