Fen - Edebiyat Fakültesi
2019-03-19

Fizik Bölümü Semineri 

NKU, FİZİK BÖLÜM SEMİNERİ

Fonksiyonel Polimer İnce Film Üretimi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Hilal GÖKTAŞ 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği

28 Mart 2019 @ 14:30

 

Tarih: 28 Mart

Saat: 14:30

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu (3. Kat)

 

 

ÖZET: 

Yeni malzemelerin geliştirilmesi, toplumsal ihtiyaç ve kaynakların mevcudiyeti tarafından yönetilmekle birlikte, bir malzemenin kabulü ve yaygınlaşması genellikle maliyetine bağlıdır.Polimerler ve organik bazlı “yumuşak” malzemeler geniş bir malzeme sınıfını temsil ederler.Düşük maliyetleri ve kolay işlenebilir özelliklerinden dolayıartan bir popülerliğe haiz olup mevcut ve gelecekteki uygulamalar için bu alanda önemli bir araştırma-geliştirme çabası gözlemlenmektedir.Mikro ve nano ölçekteki polimerik malzemeler, sadece biyoteknolojide değil, aynı zamanda enerji, elektronik, tarım gibi diğer teknolojik alanlarda da gelişmekte olan bir araştırma alanıdır. Bu sunum kapsamında plazma ve buhar biriktirme teknikleri, bu tekniklerle üretilen fonksiyonel polimer ince filmlerin karektrizasyonları, kimyasal ve fiziksel özellikleri tartışılacaktır. Bu yöntemlerle sentezlenen ince filmlerin aktif yüzey olarak gaz sensör, biyosensör, ve biyomedikal uygulamaları sunulacaktır.