Fen - Edebiyat Fakültesi
2014-09-26

Namık Kemal Üniversitesi 2014-2016 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve EsaslarıNamık Kemal Üniversitesi

2014-2016 Öğrenci Konseyi

Seçim Takvimi ve Esasları

 

 

Seçim takviminin duyurulması

22 Eylül 2014

Adaylık başvuruları

29 Eylül- 03 Ekim 2014

Adayların seçim kampanyaları

29 Eylül -12 Ekim 2014

ABD/Bölüm/Program temsilcisi seçimi

 

Birinci tur

13 Ekim 2014

İkinci tur

14 Ekim 2014

Üçüncü tur

15 Ekim 2014

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

16 Ekim 2014

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı

20 Ekim 2014 Saat 14:00

 

 

-Seçimden en az bir hafta önce adaylık ilan edilmiş olmalı.

-Seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütülebilir.

- Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcileri bir defaya mahsus 2 yıl süre için seçilir.

-Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Enstitülerde her bir bölüm/program/anabilim dalı için seçilen temsilciler bir araya gelerek 2 yıl için Birim Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimde salt çoğunluk aranır.

- Bölüm/program/anabilim dalı temsilcileri ile birim öğrenci temsilcilerinin 2 yıllık süre dolmadan herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili akademik birimin tespit edeceği seçim takvimi çerçevesinde seçim yenilenir ve kalan süre için temsilci seçilir.

- Birinci tur seçimlerde,  seçimin yapıldığı Bölüm/program/anabilim dalı kayıtlı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılması şarttır.  Üçüncü turda katılma şartı aranmaz. İlk iki tur seçimlerde salt çoğunluğun oyunu, üçüncü turda en çok oyu alan aday iki yıl için Öğrenci Temsilcisi seçilir.

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.