Fen - Edebiyat Fakültesi
2021-06-21

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü 

     Fakültemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZ’ın yürütücülüğünü yaptığı 115F168 nolu "Mikrometre Boyutlu Cisimlerin Üç Boyutlu Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Genelleştirilmiş Morse Dalgacığı Faz Hesaplama Yöntemi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar, TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek Proje Performans Ödülü’ne layık görüldü.

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat ÖZDER ve Doç. Dr. Emre COŞKUN’un proje ekibinde yer aldığı bu projeden 3 adet lisansüstü öğrenci bursiyer olarak desteklenmiştir. Projeden elde edilen sonuçlar, SCI tarafından taranan ve Q1 ve Q2 kategorisinde olan dergilerde 4 makale olarak yayımlanmıştır. Ayrıca ulusal sempozyumlarda 8 adet bildiri sunulmuştur. Bunlara ek olarak proje kapsamında 3 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

     Tamamlanan bu proje ile kurulan ölçüm sistemi yeni projelerin desteklenmesinin önünü açmıştır. Bu projenin çıktısı olarak desteklenmesine karar verilen 1 adet yeni TÜBİTAK 1001 projesi ile ilgili çalışmalara başlanmış ve 1 adet BAP projesi tamamlanmıştır.

     Öğretim üyemize çalışmalarında başıralar dileriz.