Fen - Edebiyat Fakültesi
2021-05-18

Tekirdağ Coğrafya Atlası İsimli Kitap Yayımlanmıştır 

Fakültemiz Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN ve Dr. Öğretim Üyesi İlker EROĞLU tarafından hazırlanan ve Türkiye Coğrafyası kapsamında “İl Atlası” türünde hazırlanmış ilk eser “Tekirdağ Coğrafya Atlası” isimli kitap yayımlanmıştır.

“Tekirdağ Coğrafya Atlası”, Türkiye Coğrafyası kapsamında “İl Atlası” türünde hazırlanmış ilk eserdir. Bu eserin en önemli mahareti, Tekirdağ ilindeki doğal ve beşeri sistemleri kapsayan çeşitli tematik konulara ait birbirinden değişik analiz ve görselleştirme teknikleriyle hazırlanmış 213 farklı haritadan meydana gelmesidir. Atlas içeriğindeki haritalar, farklı kaynaklardan toplanan mekânsal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak yeniden üretilmesi, birleştirilmesi ve analiz edilmesiyle zenginleştirilmiştir. İşlenen bütün bu veriler, kullanım ve öğreticilik meziyetinin artırılmasına yönelik olarak etkileyici bir biçimde görselleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece yediden yetmişe toplumun her kesiminden farklı seviyeden kullanıcılar için görsel bilgiler sunan bir haritalar kitabı üretilmiştir.

Öğretim Üyelerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.