Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

                                                                  

                              Prof.Dr. İsmail YILMAZ Dekan-Rektör Yrd.(Uhdesinde)

                                                                (Komisyon Başkanı)

 

                                                                      

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ           Prof.Dr.Mahmut ERGÜT   Doç.Dr.Mehmet KIRDAR

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü       Matematik Bölüm Başkanı        Matematik Bölümü

            (Üye)                                               (Üye)                                              (Üye)

 

 

                                                                  

Doç.Dr.Ünver ÇİFTÇİ   Dr.Öğr.Üyesi N. Nuray URGAN   Dr.Öğr.Üyesi Nuray EROĞLU 

Matematik Bölümü                   Matematik Bölümü                      Matematik Bölümü

           (Üye)                                           (Üye)                                              (Üye)

 

 

                                                                                     

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan ŞEN                                      Araş.Gör.Ömer Faruk DOĞAN           

      Matematik Bölümü                                                      Matematik Bölümü 

              (Üye)                                                                                    (Üye)