Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

                                                                  

                                                            Prof.Dr. İsmail YILMAZ

                                                                       Dekan V.

                                                               (Komisyon Başkanı)                                                                      

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ                            Prof.Dr.Mahmut ERGÜT                     Doç.Dr.Mehmet KIRDAR

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü                     Matematik Bölüm Başkanı                    Matematik Bölümü

                (Üye)                                                             (Üye)                                                      (Üye)

 

 

      

Doç.Dr.Ünver ÇİFTÇİ                   Dr.Öğr.Üyesi N. Nuray URGAN            Dr.Öğr.Üyesi Nuray EROĞLU 

Matematik Bölümü                                  Matematik Bölümü                  Matematik Bölümü 

           (Üye)                                                           (Üye)                                             (Üye)

                                                                                                         

                                                      

     Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan ŞEN                                            Araş.Gör.Ömer Faruk DOĞAN           

           Matematik Bölümü                                                             Matematik Bölümü 

                   (Üye)                                                                                     (Üye)