Prof.Dr. İsmail YILMAZ Dekan-Rektör Yrd.(Uhdesinde) (Komisyon Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi Tevfik SÜTÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Üye)

Prof.Dr.Mahmut ERGÜT Matematik Bölüm Başkanı (Üye)

Doç.Dr.Mehmet KIRDAR Matematik Bölümü (Üye)

Doç.Dr.Ünver ÇİFTÇİ Matematik Bölümü (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Nurkut Nuray URGAN Matematik Bölümü (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Nuray EROĞLU Matematik Bölümü (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan ŞEN Matematik Bölümü (Üye)

Araş.Gör.Ömer Faruk DOĞAN Matematik Bölümü (Üye)