Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

                                                   

 

                                                               

                                                                       Prof.Dr.İsmail YILMAZ   

                                                                                   DEKAN   

                                                            

                                                   

                       Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM                                         Dr.Öğr. Üyesi Tevfik SÜTÇÜ  

                           (Fizik Bölümü Başkanı)                                                      (Dekan Yardımcısı)