Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

                                                   

 

                                                               

                                                                       Prof.Dr.İsmail YILMAZ   

                                                                                   DEKAN   

                                                            

 

 

 

                                                                           

Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM                                              Dr.Öğr. Üyesi Tevfik SÜTÇÜ    

(Fizik Bölümü Başkanı)                                                               (Dekan Yardımcısı)