Prof.Dr.İsmail YILMAZ   DEKAN   (Rektörlük Yardımcısı Uhdesinde)

Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM         (Fizik Bölümü Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Tevfik SÜTÇÜ  (Dekan Yardımcısı)