Fen - Edebiyat Fakültesi
2020-06-15

Yaz Okulu BaşvurularıYaz Okulu başvuruları 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için aşağıda belirtilen örnek dilekçe Dekanlığımıza faks veya e posta yoluyla gönderilecektir.   

 

e posta: fef@nku.edu.tr

faks:0282 25099 25

 

 

                                                                                                    …./06/2020

 

 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

……………. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 

 

Bölümünüz ….   sınıfında ……………… numara ile öğrenim görmekteyim. 2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz okulunda aşağıda bilgilerini belirttiğim derslerin açılmasını talep ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                          Ad Soyad
                                                                                                                                                          İmza 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Bölümü

Sınıfı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2352/files/Yaz%20Okulu%20Ba%C5%9Fvuru%20Dilek%C3%A7esi(2).docx