Fen - Edebiyat Fakültesi
2020-07-08

Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Alma 

   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 06.07.2020 tarih ve 06 nolu kararında; Üniversitemiz Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 03/07/2020 tarihli ve E.31279 sayılı yazısı ile Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun 02/07/2020 tarihli ve 03-03 sayılı kararı görüşülmüş olup, Üniversitemiz Birimlerince 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda açılmayan ve eşdeğer görülmeyen dersleri öğrencilerin başka bir üniversiteden almak istemesi durumunda, yaz okulu alınacak üniversitenin ilgili programının taban puanının Üniversitemiz ilgili programının taban puanından daha yüksek olması halinde "Yaz Okulunda Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Başvuru Formu"nun doldurularak birimlerin resmi e-posta hesaplan aracılığı ile yollanması halinde ilgili kurullar tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.

   Bu kapsamda Fakültemiz öğrencilerinden Yaz okulunda başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin ekteki formu doldurarak fef@nku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Diğer Üniversite Öğrencilerinin Ders Alma Başvuru Formu