Fen - Edebiyat Fakültesi
2019-09-26

FAKÜLTEMİZ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ AZERBAYCAN DA KONFERANSA KATILMIŞLARDIR 

 

 

Destek verenler arasında Üniversitemizin de olduğu '8th Internatıonal Eurasıan Conference on Mathematıcal Scıences and Applıcatıons' konferansı 27-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Matematik bölümü öğretim üyelerimiz de  Konferansa katılarak Bildiriler Sunmuştur.