Fen - Edebiyat Fakültesi
2018-05-15

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 29.09.2017 tarihinde “Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar” konulu Çalıştay düzenlendi.Üniversitemiz  Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından 29.09.2017 tarihinde “Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar” konulu çalıştay düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen çalıştay, sabah 09.00’da başlayıp 17.30’da sona erdi. Açılışını sayın rektör yardımcımız Prof.Dr. İsmail Yılmaz’ın yaptığı çalıştayda on bir sunum gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Prof. Dr. Emine Yılmaz, Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Sema Aslan Demir, Doç. Dr. Mevlüt Erdem, Doç, Dr. Ahmet Aydemir, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Arş.Gör. Dr. Işıl Aydın Özkan, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Yrd. Doç. Dr. Aslı Aytaç, Yrd. Doç. Dr. Melike Üzüm, Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Görv. Dr. Sıdıka Dursun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Arş. Gör. Pınar Sel’in katılımıyla gerçekleşen çalıştaya ayrıca Kırıklareli ve Trakya Üniversitelerinden de öğretim üyeleri misafir oldu. Düzenleme kurulunu üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı bölümü başkanı Prof. Dr. Yaşar Şenler, öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Meltem Can ve Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü başkanı Prof. Dr. Emine Yılmaz’ın oluşturduğu çalıştaydadilbilim ve Türkoloji’nin neden birlikte ve iç içe çalışması gerektiğineve bu bağlamda dilbilim kuramlarıyla Türk dilinin nasıl incelenebileceğine dair bildiriler sunuldu.