Fen - Edebiyat Fakültesi
2016-04-11

11. FEFKON DEKANLAR TOPLANTISI11. FEFKON DEKANLAR TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

 

Önceki FEFKON toplantılarında savunula gelen ve hala çözümlenmemiş olan aşağıdaki hususların yeniden gündeme alınmasına, YÖK’e arzına ve takip edilmesine karar verilmiştir.

 

1)     Temel Bilimler Bölümleri mezunlarına önceden verilen astronom, biyolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, sosyolog, filolog, tarihçi, psikolog, felsefeci, arkeolog vb. unvanlar yeniden verilmeli ve diplomalarında yer almalıdır.

 

2)     Devlet Personel Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak Temel Bilimler Bölümleri Mezunlarının detaylı meslek tanımlarının yapılması ve ilgili yasal düzenlemelerle haklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Bu meslek sahiplerine imza yetkisini de tanıyacak şekilde kamu sektöründe eğitim, üretim, kalite kontrol, laboratuvar ve AR-GE kadroları oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir.

 

3)     Pedagojik formasyon eğitimi daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi Lisans eğitimi süreci içinde verilmelidir.

 

4)     Temel Bilimler alanlarında doktorasını tamamlamış, isteyen mezunların Fen, Sosyal ve Anadolu Liselerine öncelikli olarak öğretmen atanmaları sağlanmalıdır.

 

5)     Temel bilimlerde görev yapacak öğretim üyesi sayısı lisans, lisansüstü ve disiplinler-arası çalışmalar açısından, eğitim, öğretim ve araştırma yükü dikkate alınarak belirlenmelidir. Özellikle, araştırma görevlisi sayısındaki yetersizlikler giderilmelidir.

 

6)     Temel Bilim Bölümlerinin eğitim programlarının, çağımızın modern uygulamalı ve interaktif eğitim teknolojileri de dikkate alınarak, yenilenerek girişimci ve günümüzün öne çıkan başlıca sektörleri için uzmanlar mezun edecek hale getirilmesi sağlanmalıdır.

 

7)     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kurumların, Temel bilim bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere sağladığı bursun ilk 50000 ‘e genişletilmesi sağlanmalıdır.

8)     Üniversitelerde tüm Fakültelerin (Tıp, Diş, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri dahil) temel bilim derslerinin ilgili Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmesinin zorunlu hale getirilmesinin ve ders kodlarının ilgili temel bilim bölümlerinin kodlarıyla tanımlanmasının YÖK Başkanlığı tarafından Üniversite Rektörlüklerine bildirilmesi önerilmelidir.

 

9)     Üniversitelere talep ettikleri öğrenci kontenjanlarının üzerinde kontenjan verilmemelidir.

 

10) Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinde araştırma enstitüleri kurulması ve araştırmacıların bu alanlarda istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

 

11) Akademik Teşvik Yönetmeliğindeki belirsizlikler, yeniden net ve açık bir şekilde tanımlanma yoluna gidilmelidir.

 

12) Seçmeli alan dışı dersler çeşitlendirilmeli ve bunların içine Orta Öğretim Müfredatını içerecek seçmeli dersler ilave edilmelidir.

 

11.04.2016