Fen - Edebiyat Fakültesi
 

KİMYA BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2621
yyalcin@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 26 48
eercag@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2606
tsabudak@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2607
mates@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2620
fozturk@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2681
hkandemir@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2623
iiozturk@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2658
akarasakal@nku.edu.tr
      
(0282) 250 - 2622
nuludag@nku.edu.tr
     
(0282) 250 - 2713
ncengiz@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2779
skurumoglu@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2652
ourgut@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2627
dceyhan@nku.edu.tr
 

FİZİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2604
serbulentyildirim@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2613
 kerturk@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2615
 dkazici@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2616
 tgurel@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2617
 okocahan@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2649
 pkirezli@nku.edu.tr
 
( 0282 ) 250 
tmakbule@nku.edu.tr
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (0282) 250 - 2650
 pbulut@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 (0282) 250 - 2633
 dsirin@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2692
ngulkiz@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2670
 ecabi@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2631
 rbircan@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2635
 caral@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2636
 skar@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2637
 ezbagci@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2630
 nyilmazer@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2634
 dysirin@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2632
 nsafak@nku.edu.tr
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2669
 mgurgan@nku.edu.tr 
 
 (0282) 250 -2665
 ckansu@nku.edu.tr
 
 
 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2714
mergut@nku.edu.tr
 
 
 
 
(0282) 250 - 2734
galisoy@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2603
uciftci@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2629
mkirdar@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2626
ebayram@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2653
esen@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2706
zpinar@nku.edu.tr
       
 
 
 
 
(0282) 250 - 2624
nurgan@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2738
kozen@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2628
neroglu@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2746
 dbayrak@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2770
oyamert@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2675
ofdogan@nku.edu.tr
 
   
 (0282) 250 - 
bpalta@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2753
mgezek@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2748
sgulen@nku.edu.tr
         
   
 (0282) 250 - 2685
cbilgir@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2619
 aerdur@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 -2757 
mdervisoglu@nku.edu.tr
         
       
 
 
 (0282) 250 -2690
eyivli@nku.edu.tr
 
 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 (0282) 250 - 2708
 hasankaya@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2666
 ysenler@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2640
 suygur@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2735
 iscebi@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2639
 tsutcu@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2728
 mokusoglu@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2742
 fege@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2722
 mcan@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2765
 ycaglar@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2688
 mayalcinkaya@nku.edu.tr
 
   
 (0282) 250 - 2682
 cozay@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2654
 oozmen@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2671
 hagunes@nku.edu.tr
         
 
 
 
 (0282) 250 - 2647
enesilhan@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2638
aakdag@nku.edu.tr
 
 

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 (0282) 250 - 2611
 pgolban@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2739
 hboynukara@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2643
 tgolban@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2644
 bzengin@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2646
 cozmen@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 
fkincal@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2655
tbsyed@nku.edu.tr
         
   
 (0282) 250 - 2674
 dbenli@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2689
 ozgekarip@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2618
 uozgun@nku.edu.tr

 

 

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 27-63
soztas@nku.edu.tr
 
 
 (0282) 250 
 sbosnali@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2641
 iatalay@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2642
 eguzel@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2687
 hturgut@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 2642
 fatmaer@nku.edu.tr
 
 (0282) 250 - 
 gkirazli@nku.edu.tr
 

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2709
ozlemtekin@nku.edu.tr
 
 
 
 
(0282) 250 -  2612
sbag@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2736
scorakli@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2609
yaydin@nku.edu.tr
 
 
 
 
(0282) 250 -  2712
hgocerler@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2717
oatik@nku.edu.tr

 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 (0282) 250 - 2752
 hkalkan@nku.edu.tr 
 
 
 
 
 (0282) 250 - 2710
 sozmen@nku.edu.tr
 
 
 
 (0282) 250 - 2775
 bfalay@nku.edu.tr
 

TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
 
(0282) 250 - 2766
asina@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 27-63
soztas@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2645
hdemirhan@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2649
eerdogan@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2697
onarinc@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2711
mrkeles@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2716
ecmizrak@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2702
zaltuntas@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2656
adirer@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2686
nkoltuk@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2700
meminunal@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2718
ebaksi@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2768
omete@nku.edu.tr
 
 
 
 
 
 
(0282) 250 - 2777
ypehlivan@nku.edu.tr
 
 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2696
eozsahin@nku.edu.tr
 
 
 
 
(0282) 250 - 2673
vsahin@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2693
zince@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2676
ieroglu@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2677
kerhan@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2759
mozdes@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2698
iozalp@nku.edu.tr
 
 
 
 
(0282) 250 - 2657
haticeerdogan@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 
fsariusta@nku.edu.tr
 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
(0282) 250 - 2769
cvatandas@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2737
icetin@nku.edu.tr
 
Doç. Dr. Mehmet Güven AVCI
(0282) 250 - 2680
mgavci@nku.edu.tr
 
Doç. Dr. Saniye VATANDAŞ
(0282) 250 - 
svatandas@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2683
ekiran@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2695
cdikbiyik@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2614
mhertan@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 -
yoerdiren@nku.edu.tr
 
(0282) 250 -2761
oyasar@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2740
makilic@nku.edu.tr
 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı
(0282) 250 - 2764
okocabiyik@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2668
zset@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2741
hkarabulut@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2705
gkoc@nku.edu.tr
 
 
 
(0282) 250 - 2760
aozdes@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2672
nulusoy@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2679
ebagci@nku.edu.tr
 
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
 
Bölüm Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
(0282) 250 - 2647
ckahraman@nku.edu.tr
 
(0282) 250 - 2707
ltoksoz@nku.edu.tr