Fen - Edebiyat Fakültesi
2020-04-08

Covid-19 Sebebi ile Kayıt Dondurma BaşvurusuYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karara göre Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına ve bu kararın 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda kaydını dondurmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin fakülte sayfasında bulunan formlar kısmından kayıt dondurma formunu doldurup fakültemiz e-posta adresine göndermeleri veya ilgili belgesi kargo ile fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Link:

http://fened.nku.edu.tr/%C3%96%C4%9Frenci%C4%B0%C5%9FleriFormlar%C4%B1/0/s/15503/19948