Fen - Edebiyat Fakültesi
2016-10-07

DİL BÖLÜMLERİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNE DUYURUDUR 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER (ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI-FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI-İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) BÖLÜMLERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNE DUYURUDUR

 

07 EKİM 2016

 

17.09.2011 Tarihli ve 28057 Sayılı Resmi Gazete Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “İlişik Kesme ve Kayıt Alma” başlığındaki 29. Maddesinin ç) fıkrasındaki “(Ek:RG-17/8/2016-29804)(5) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.” hükmüne göre kayıtları silinme durumunda olan 2014 ve önceki tarihlerde kayıt yaptıran öğrencilerimiz için;

ÖSYM’nin internet sitesinde 2016 Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısız Olan Öğrenciler için Türkçe YÖP’lere Başvuru takvimi 06 Ekim 2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı okuyan 2014 ve önceki tarihlerde kayıt yaptıran öğrencilerimize duyurulur.