Fen - Edebiyat Fakültesi
2018-10-23

Dünya Avogadro Günümüz Kutlu Olsun 
Dünya mol günü nedeniyle Kimya Bölümünu ziyarete gelen Star Medika Hastanesi Biyokimya Bölüm Başkanı Nezihi bey  ve Acil doktoru Dila hanıma teşekkür eder, Tüm kimya severlerin dünya mol gününu kutlarız.
 
Avogadro sayısı veya (Avogadro sabiti olarak da geçer), bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısı olarak tanımlanır. 1 mol yani 12 gr karbon(12) elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 olarak bulunmuştur. Sayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'dan sonra isimlendirildi.
 
Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 (18:02) arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02, 10/23, Avogadro'nun rakamındaki rakamları içeriyor.
 

Avogadro Günü'in amacı, insanları kimyaya ilgi duymaya teşvik etmek için teşvik etmektir. Aynı zamanda insanları mol biriminin etrafındaki ilginç gerçekler hakkında bilgilendirir. Mol, kimyasal molekül molekülünün gram cinsinden atom ağırlığı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, mol, tam olarak 12.000 g 12C'de atomlar olduğu için aynı sayıda atomu veya molekülü veya formül birimini içeren maddenin kütlesi olarak tanımlanır. Herhangi bir maddenin bir molü, Avogadro’nun bu molekülün moleküllerini veya atomlarını içerecektir.