Fen - Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
COG103 Beşeri Coğrafyaya Giriş 3 0 5
COG107 Coğrafyanın Gelişim Süreci 4 0 6
COG105 Ekonomik Coğrafyaya Giriş 3 0 5
COG101 Fiziki Coğrafyaya Giriş 4 0 6
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli COĞRAFYA 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 2
COGS105 Doğada Hayatta Kalma ve İlk Yardım Teknikleri 2 0 2
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
COGS101 Temel Bilgisayar Becerileri 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
COG106 Bölgesel Coğrafyaya Giriş 4 0 6
COG108 Ekonomik Faaliyetler 3 0 5
COG102 Jeomorfolojiye Giriş 3 0 5
COGS132 Kültürel Coğrafyaya Giriş 4 0 6
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli COĞRAFYA 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ() 2
COGS120 Doğada Yaşam ve İlk Yardım Eğitimi 2 0 2
COGS104 Genel Sosyoloji 2 0 2
COGS102 Osmanlıca 2 0 2
COGS110 Temel Bilgisayar Uygulamaları 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COG405 Enerji Coğrafyası 2 0 4
COG201 Hidrografya 2 0 3
COG216 Klimatoloji 2 0 3
COG219 Nüfus Coğrafyası ve Uygulamaları 2 1 4
Seçmeli 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ 16AKTS() 12
COGS207 Akarsu Jeomorfolojisi 2 0 4
COG211 Avrupa Coğrafyası 2 0 4
COGS203 Avustralya Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları Coğrafyası 2 0 4
COGS209 Bitki Ekolojisi 2 0 4
COGS214 Orta ve Güney Amerika Coğrafyası 2 0 4
COG213 Türkiye Kıyı Bölgeleri 2 0 4
COGS106 Uluslararası Organizasyonlar 2 0 4
TARB109 Uygarlık Tarihi I 2 0 4
Seçmeli Üniversite Genel Seçmeli Dersler() 3
COG331 Türkiye Coğrafyası 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 1 AKTS Alabilir 1
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COGS107 Bilgisayarlı Kartografya 2 2 5
COG214 Toprak Coğrafyası 2 0 4
COG305 Turizm Coğrafyası 2 0 3
COGS217 Uygulamalı Klimatoloji 2 2 6
Seçmeli COĞRAFYA 2 SINIF BAHAR 12 AKTS() 12
COGS222 Coğrafyada Halkla İlişkiler Uygulamaları 2 0 4
COGS213 Doğal Kaynaklar 2 0 4
COGS216 Genel Psikoloji 2 0 4
COGS212 İnsan -Kültür-Mekan 2 0 4
COGS208 Kuzey Amerika Coğrafyası 2 0 4
COGS215 Küresel Biyomlar 2 0 4
COGS218 Şehir Coğrafyası 2 0 4
COG212 Türkiye İç Bölgeleri 2 0 4
COGS211 Volkan ve Kıyı Jeomorfolojisi 2 0 4
Seçmeli Sadece Psikoloji Bölümü Öğrencileri İçin Seçmeli(Sadece Psikoloji Bölümü 2.sınıf Öğrencileri İçin ALan Dışı Seçmeli Ders) 4
COGS213 Doğal Kaynaklar 2 0 4
Toplam AKTS: 34
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COG324 Biyocoğrafya 3 0 5
COG311 Cografi Bilgi Sistemlerine Giriş 2 2 4
COG318 Türkiye Fiziki Coğrafyası 3 0 5
Seçmeli 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ 16 AKTS() 16
COGS314 Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı 2 0 4
COG329 Asya Coğrafyası 3 0 4
COG322 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama I 2 1 4
COGS323 Coğrafyada Temel İstatistik 2 1 4
COGS312 Genel Jeoloji 2 0 4
COGS313 Kırsal Cografya 2 0 4
COG313 Kurak, Yarıkurak ve Karst Jeomorfolojisi 2 0 4
COGS311 Mesleki İngilizce 2 0 4
COGS321 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COG328 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 2 2 5
COG327 Sanayi Coğrafyası 2 0 4
COG325 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası 3 0 5
Seçmeli COĞRAFYA 3. SINIF BAHAR 16 AKTS() 16
COGS317 Afrika Coğrafyası 2 0 4
COGS320 Arazi Çalışmaları 2 0 4
COG326 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama II 2 1 4
COGS324 Coğrafyada Kişisel İletişim Teknikleri 2 0 4
COG314 Glasyal ve Periglasyal Jeomorfoloji 2 0 4
COGS316 Jeopolitik 2 0 4
COGS322 Oseonografya 2 0 4
COG208 Tarım Coğrafyası 2 0 4
COGS319 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası 2 0 4
Seçmeli Psikoloji Bölümü 3. Sınıfların Alan Dışı Seçmeli Dersi(Sadece Psikoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin Alan Dışı Seçmeli Dersi Yerine Açılmıştır.) 4
COGS316 Jeopolitik 2 0 4
Toplam AKTS: 34
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COGS407 Paleocoğrafya 2 0 4
COG401 Siyasi Coğrafya 2 0 4
COG411 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 2 6
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ 16 AKTS() 16
COGS418 Alternatif Enerji Kaynakları 2 0 4
COGS413 Bitirme Çalışmaları I 2 0 4
COGS410 Güncel Coğrafya Meseleleri 2 0 4
COGS412 Korunan Alanlar ve Milli Parklar 2 0 4
COGS403 Küreselleşme ve Kalkınma 2 0 4
COGS409 Mekansal Planlama ve CBS 2 2 4
COGS419 Mesleki İngilizce Uygulamaları 2 0 4
COG403 Ortadoğu Coğrafyası 2 0 4
COGS401 Ulaşım Coğrafyası 2 0 4
COGS411 Uzaktan Algılama 2 2 4
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
COGS406 Çevre Sorunları 2 0 4
COG413 İdari Coğrafya 2 0 4
COGS421 Kuvaterner Coğrafyası 3 0 6
Seçmeli COĞRAFYA 4. SINIF BAHAR 16 AKTS() 16
COG410 Afetler Coğrafyası 2 0 4
COGS414 Bitirme Çalışmaları II 2 0 4
COGS416 Kuvaterner Araştırma Yöntemleri 2 0 4
COGS415 Küresel İklim Değişikliği 2 0 4
COGS417 Matematik Coğrafya 2 0 4
COG406 Tarihi Coğrafya 2 0 4
COGS404 Ticaret Coğrafyası 2 0 4
COG404 Türk Dünyası Coğrafyası 2 0 4
Toplam AKTS: 30