Fen - Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
PSK105 Biyolojiye Giriş 3 0 4
PSK107 Felsefeye Giriş 3 0 5
PSK103 İstatistiğe Giriş 1 2 1 5
PSK101 Psikolojiye Giriş 1 3 0 5
PSK109 Sosyolojiye Giriş 3 0 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
PSK106 Davranışın Biyolojik Temelleri 3 0 4
PSK104 İstatistiğe Giriş 2 2 1 5
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
PSK108 Psikoloji Tarihi 3 0 5
PSK102 Psikolojiye Giriş 2 3 0 5
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ (3 AKTS)() 3
TKNJB04 Teknoloji Bağımlılığı 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PSK201 Araştırma Yöntemleri 1 3 0 8
PSK203 Fizyolojik Psikoloji 3 0 6
PSK207 Sosyal Psikoloji 1 3 0 6
PSK205 Yaşam Boyu Gelişim 1 3 0 6
Seçmeli Psikoloji Seçmeli Dersler(6)(Sosyoloji Bölümü Dersleri Üniversite Seçimlik Ders Alınmaz ise bu derslerden eklenecek(6 - AKTS)) 6
SOSB265 Hukuk Sosyolojisi 2 0 3
SOSBS401 Toplumsal Tabakalaşma 2 0 3
Toplam AKTS: 32

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PSK202 Araştırma Yöntemleri 2 3 0 8
PSK204 Öğrenme Psikolojisi 3 0 6
PSK208 Sosyal Psikoloji 2 3 0 6
PSK206 Yaşam Boyu Gelişim 2 3 0 6
Seçmeli Üniversite Genel Seçmeli Dersler() 4
PSK210 Mutluluk 2 0 4
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PSK305 Bilişsel Süreçler 3 0 5
PSK307 Kişilik Kuramları 3 0 5
PSK303 Klinik Psikoloji 1 3 0 5
PSK301 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3 0 6
Seçmeli 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ() 5
PSK311 Gelişim Kuramları 3 0 5
PSK319 Grup Psikoterapi Yaklaşımları 3 0 5
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 4 AKTS Alabilir 4
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
PSK308 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3 0 5
PSK304 Klinik Psikoloji 2 3 0 5
PSK302 Psikolojide Meslek Etiği 3 0 6
PSK306 Psikopatoloji 3 0 5
Seçmeli 3. SINIF BAHAR DÖNEMİ() 5
PSK312 Ebeveynlik 3 0 5
PSK314 Politik Psikoloji 3 0 5
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 4 AKTS Alabilir 4
KIMB312 Besin Kimyası (Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
COGS316 Jeopolitik(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 4
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 4 AKTS Alabilir 4
UNİSEC002 Afetlerde Kriz Yönetimi(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(Sağlık Y.O.-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
TBT 411 Bitki Gen Kaynakları(Ziraat Fak.-Tar.Bytek.) 2 0 4
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
İKT325 Davranışsal İktisat(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İkt) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İŞLB611 Finans Yönetimi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
İDEB312 İngiliz Kültür Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-İng.Dil.Ed.) 2 0 3
ENMBS306 İnsan Kaynakları Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Uİ 511 Ortadoğu´da Devlet ve Toplum(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Ulus.İliş.) 3 0 5
ENMBS403 Rekabet Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
SBKYB306 Siyaset Sosyolojisi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Si.Bi.Ka.Yön.) 3 0 4
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ADEB120 Temel Almanca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO125 Toprak Erozyonu ve Verimlilik(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
TÇE001 Türk Müziği(Türk Müziği Devlet Kons.-Çalgı Eğitimi) 3 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30