Fen - Edebiyat Fakültesi
2019-02-21

FİZİK BÖLÜM SEMİNERİ 
 
 

Kozmoloji’ye genel bir bakış ve f(TμνTμν) gravitasyon kuramı

Doç. Dr. Nihan Katırcı, 

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü

28 Şubat 2019 @ 14:30

En yeni kozmolojik veriler ve standart kozmolojik model ve arasındaki bazı uyumsuzluklara değinilerek, Büyük patlamadan günümüze evrenin evrimini ifade etmek için önerilen farklı yaklaşımlara değinilecektir. Bu çerçevede f(TμνTμν) gravitasyon kuramı tanıtılarak, modelin getirdiği olanaklar anlatılacaktır.  f(TμνTμν) gravitasyon kuramı enerji-momentum tensörünün doğrusal olmayan katkılarını da dahil ederek gravitasyonel etkileşimi değiştirmekte ve bugüne kadar üzerinde pek durulmamış yeni bir alternatif gravitasyon kuramı ailesi oluşturmaktadır. Bu model çerçevesinde hep varolan bir vakum enerjisi düşüncesine alternatif olarak, vakum enerjisinin soğuk karanlık maddeden evrenin geç döneminde üretildiği bir mekanizma üzerinde durularak, sonuçları tartışılacaktır.  

 

 O. Akarsu, N. Katirci, S. Kumar, R. C. Nunes and M. Sami, Phys. Rev. D 98, 063522 (2018), arXiv:1807.01588.

 O. Akarsu, J. D. Barrow, S. Çıkıntoglu, Y. Eksi, and N. Katirci, Phys. Rev. D 97, 124017 (2018), arXiv:1802.02093.

 

Tarih: 28 Şubat

Saat: 14:30

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu (2. Kat)