Fen - Edebiyat Fakültesi
2019-03-01

FİZİK BÖLÜM SEMİNERİ YAPILDIKozmoloji’ye genel bir bakış ve f(TμνTμν) gravitasyon kuramı

Doç. Dr. Nihan Katırcı, 

İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü

 

En yeni kozmolojik veriler ve standart kozmolojik model ve arasındaki bazı uyumsuzluklara değinilerek, Büyük patlamadan günümüze evrenin evrimini ifade etmek için önerilen farklı yaklaşımlara değinildi. Bu çerçevede f(TμνTμν) gravitasyon kuramı tanıtılarak, modelin getirdiği olanaklar anlatıldı.  f(TμνTμν) gravitasyon kuramı enerji-momentum tensörünün doğrusal olmayan katkılarını da dahil ederek gravitasyonel etkileşimi değiştirmekte ve bugüne kadar üzerinde pek durulmamış yeni bir alternatif gravitasyon kuramı ailesi oluşturmaktadır. Bu model çerçevesinde hep varolan bir vakum enerjisi düşüncesine alternatif olarak, vakum enerjisinin soğuk karanlık maddeden evrenin geç döneminde üretildiği bir mekanizma üzerinde durularak, sonuçları tartışıldı.