Fen - Edebiyat Fakültesi
2019-04-11

Fakültemiz Fizik Bölümü Fonksiyonel Polimer İnce Film Üretimi ve Uygulamaları adlı seminer düzenledi 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hilal GÖKTAŞ tarafından Fizik Bölümü hocalarımıza Fonksiyonel Polimer İnce Film Üretimi ve Uygulamaları adlı seminer düzenlendi.

 

Yeni malzemelerin geliştirilmesi, toplumsal ihtiyaç ve kaynakların mevcudiyeti tarafından yönetilmekle birlikte, bir malzemenin kabulü ve yaygınlaşması genellikle maliyetine bağlıdır.Polimerler ve organik bazlı “yumuşak” malzemeler geniş bir malzeme sınıfını temsil ederler.Düşük maliyetleri ve kolay işlenebilir özelliklerinden dolayıartan bir popülerliğe haiz olup mevcut ve gelecekteki uygulamalar için bu alanda önemli bir araştırma-geliştirme çabası gözlemlenmektedir.Mikro ve nano ölçekteki polimerik malzemeler, sadece biyoteknolojide değil, aynı zamanda enerji, elektronik, tarım gibi diğer teknolojik alanlarda da gelişmekte olan bir araştırma alanıdır. Bu sunum kapsamında plazma ve buhar biriktirme teknikleri, bu tekniklerle üretilen fonksiyonel polimer ince filmlerin karektrizasyonları, kimyasal ve fiziksel özellikleri tartışılmıştır. Bu yöntemlerle sentezlenen ince filmlerin aktif yüzey olarak gaz sensör, biyosensör, ve biyomedikal uygulamaları sunulmuştur