Fen - Edebiyat Fakültesi
2022-02-14

Güz Yarıyılı Bütünleme Mazeret Sınav Listesi2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında yapılan Bütünleme sınavlarına mazeretlerinden dolayı katılamayan aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin mazeret sınav başvuruları Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, başvuruları kabul edilen öğrenciler için 23-25 Şubat 2022 tarihleri arasında dersin sorumlusu Öğretim Üyesi/Elemanı tarafından mazeret sınavı yapılacaktır.

 

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2352/files/B%C3%BCt%C3%BCnleme%20Mazeret%20S%C4%B1navlar%C4%B1na%20Kab%C3%BCl%20Edilen%20%C3%96%C4%9Frenci%20Listesi.pdf