Fen - Edebiyat Fakültesi
2020-06-29

Mazeretli Staj Başvurusu 

   Üniversitemiz Senatosu'nun 20.05.2020 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan 04 numaralı kararı uyarınca, zorunlu veya isteğe bağlı yaz staj uygulamalarının, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak başvuru tarihlerini kaçıran öğrencilerimiz için geçerli mazereti sağladıkları takdirde, Dekanlığa yapılacak başvurular değerlendirilecek olup, öğrencilerimize ilanen duyurulur.

 

Yaz Stajı Uygulamasına İlişkin Üniversite Senato Kararı