Fen - Edebiyat Fakültesi
2018-05-09

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜST KURULU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE TEMSİLCİLERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİNamık Kemal Üniversitesi Kalite Üst Komisyonu Üyeleri Sayın Prof.Dr.İhsan SOYSAL,Prof.Dr.İsmail YILMAZ,Prof.Dr.Aslı KORKUT,Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.Doç.Dr.Evren CABİ,Strateji Daire Başkanı Arzu ALKANAT ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Evren KÖKSAL Fen Edebiyat Fakültesinde Kalite ve Dış değerlendirme süreçleri hakkında Bölüm Başkanlarına ve Birim Kalite elçilerine yönelik olarak bilgilendirme toplantısı yapmışlardır.