Fen - Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan Komisyonu
Komisyon Başkanı
Prof.Dr. Celalettin VATANDAŞ
Dekan V. 
 
   
Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM
(Üye) 
  Prof.Dr.Evren CABİ
(Üye) 
  Prof.Dr. Sonel BOSNALI
(Üye)
         
     
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET
(Üye)
      Fakülte Sekreteri Abdullah YILMAZ
(Üye)
         
 
Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonları
 
  Kimya Bölümü 
Prof.Dr.Yelda YALÇIN GÜRKAN
Başkan
 
   
 Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK
(Üye)
  Doç.Dr.Ayça KARASAKAL
(Üye) 
  Doç.Dr.Nesimi ULUDAĞ
(Üye)    
   
Dr.Öğr.Üy. Nergiz CENGİZ
(Üye)    
   Araş.Gör.Dr.Deniz CEYHAN
(Üye)  
  Araş.Gör.Dr.Ozan Süleyman ÜRGÜT
(Üye)
         
Biyoloji Bölümü
 Prof.Dr.Deniz ŞİRİN(Başkan)
     
Prof.Dr.Rıfat BİRCAN (Üye)       Prof. Dr. Sırrı KAR (Üye)
         
Fizik Bölümü
Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM (Başkan)
       
        Doç.Dr.Tanju GÜREL (Üye)
         
 Matematik Bölümü
 Prof.Dr.Mahmut ERGÜT (Başkan)
     
Doç.Dr. Erdal BAYRAM (Üye)        Dr.Öğr.Üyesi Dilek BAYRAK (Üye)
         
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Hasan KAYA (Başkan)
     
Dr.Öğr.Üyesi Selda UYGUR (Üye)          Dr.Öğr.Üyesi Meltem CAN (Üye)   
         
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr.Petru GOLBAN (Başkan)
     
Prof.Dr.Tatiana GOLBAN (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi Cansu Özge ÖZMEN (Üye)
 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü       
Doç.Dr. Sezai ÖZTAŞ(Başkan)
     
Doç.Dr.İrfan ATALAY (Üye)       Dr.Öğr.Üyesi Emine GÜZEL
         
 Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç.Dr.Özlem TEKİN(Başkan)
     

Doç.Dr. Şahbender ÇORAKLI (Üye)

       Prof.Dr.Şener BAĞ (Üye)   
         
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü  
Doç.Dr. Cahit KAHRAMAN (Başkan)
     
Doç.Dr. Levent TOKSÖZ (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi Emine GÜZEL (Üye)   
         
Tarih Bölümü
Prof.Dr.Ayşen SİNA (Başkan)
       
        Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Recep KELEŞ (Üye)
         
Arkeoloji Bölümü
Prof.Dr.Hatice KALKAN (Başkan)
     
Dr.Öğrt.Üyesi Burak FALAY (Üye)        Dr.Öğrt.Üyesi Seher Selin ÖZMEN (Üye)   
         
Coğrafya Bölümü
Doç.Dr. Emre ÖZŞAHİN (Başkan)
     
 Dr.Öğr.Üyesi Ziya İNCE (Üye)          Araş.Gör.Hatice ERDOĞAN (Üye)
         
Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
(Başkan)
     
Dr.Öğr.Üyesi Elif KIRAN
(Üye) 
       Dr.Öğr.Üyesi Coşkun DİKBIYIK
(Üye)
    Psikoloji Bölümü    
       
    Doç.Dr. Oya ONAT KOCABIYIK (Başkan)    
     
Dr.Öğr.Üyesi Hilal KARABULUT (Üye)           Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET (Üye)