Fen - Edebiyat Fakültesi
2022-08-18

2021-2022 Akademik yılı ek sınav başvuru duyurusu 

Azami öğrenim süresi başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınır.

Azami Öğrenim Süreleri "Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Uygulanacak İşlemler

1) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdiği bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan herhangi birinden geçer not aldığında öğrenci dersten başarılı sayılır.

2) Azami öğrenim süreleri sonunda devamsızlıktan kaldıkları dersler hariç olmak üzere, hiç almadıkları ders sayısı beş ve üzerinde olan öğrencilerin, ek sınav hakkı verilmeden kaydı silinir. Bununla birlikte ek sınavlar sonunda mezun olması için başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beşe indiremeyen öğrencinin de Üniversite ile ilişiği kesilir.

3) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, beş, dört, üç veya iki derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl hak tanınır.

4) Ek sınavları almadan beş derse kadar devam şartını yerine getirmediği ve hiç almadığı dersler de dahil olmak üzere başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl hak tanınır.

5) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Tek dersi kalan öğrenciye Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır.

6) Öğrenci, azami süre sonunda verilen ek sınavların ardından verilen sınav haklarını, yarıyıllarda açılan sınavlarda (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı) kullanır.

7) Ek sınavlar ve sınırsız sınav hakkı için mazeret sınav hakkı verilmez. Ek sınavlara katılmayan öğrenci ek sınav hakkını kullanmış sayılır.

8) Yukarıda belirtilen çerçeveler doğrultusunda Fakültemizde azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere Ek sınav hakkı tanınacak olup, sınava katılmak isteyen Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerimizn 01 Eylül 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekteki dilekçeyi doldurup, Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine elden veya (fened.ogr@nku.edu.tr) mail adresi üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrencilerimize ilanen duyurulur.

 

Başvuru Dilekçesi