Fen - Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan Komisyonu
Komisyon Başkanı
Prof.Dr. Celalettin VATANDAŞ
Dekan V. 
 
   
Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM
(Üye) 
  Prof.Dr.Evren CABİ
(Üye) 
  Doç.Dr. Sonel BOSNALI
(Üye)
         
     
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET
(Üye)
      Fakülte Sekreteri Abdullah YILMAZ
(Üye)
         
 
Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonları
 
  Kimya Bölümü 
Prof.Dr.Rıfat BİRCAN
Başkan
 
   
 Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK (Üye)   Doç.Dr.Ayça KARASAKAL (Üye)    Doç.Dr.Nesimi ULUDAĞ (Üye)    
   
Dr.Öğr.Üy. Nergiz CENGİZ (Üye)        Araş.Gör.Dr.Deniz CEYHAN (Üye)     Araş.Gör.Dr.Ozan Süleyman ÜRGÜT (Üye)
         
Biyoloji Bölümü
 Prof.Dr.Naciye Gülkız ŞENLER (Başkan)
     
Prof.Dr.Rıfat BİRCAN (Üye)       Prof. Dr. Sırrı KAR (Üye)
         
Fizik Bölümü
Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM (Başkan)
     
Doç.Dr.Beyhan TATAR (Üye)         Doç.Dr.Tanju GÜREL (Üye)
         
 Matematik Bölümü
 Prof.Dr.Mahmut ERGÜT (Başkan)
     
Doç.Dr. Erdal BAYRAM (Üye)        Dr.Öğr.Üyesi Dilek BAYRAK (Üye)
         
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Doç.Dr. Hasan KAYA (Başkan)
     
Dr.Öğr.Üyesi Selda UYGUR (Üye)          Dr.Öğr.Üyesi Meltem CAN (Üye)   
         
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
Prof.Dr.Petru GOLBAN (Başkan)
     
Prof.Dr.Tatiana GOLBAN (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi CANSU özge ÖZMEN (Üye)
 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü       
 Prof.Dr.Ali TİLBE (Başkan)
     
Doç.Dr.İrfan ATALAY (Üye)       Dr.Öğr.Üyesi Emine GÜZEL (Üye)
         
 Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 Prof.Dr.Şener BAĞ(Başkan)
       

Doç.Dr. Şahbender ÇORAKLI (Üye)

      Doç.Dr.Özlem TEKİN (Üye)   
         
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü  
 
Doç.Dr. Cahit KAHRAMAN (Başkan)
     
 Dr.Öğr.Üyesi Levent TOKSÖZ (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi Emine GÜZEL (Üye)   
         
Tarih Bölümü
 
Prof.Dr.Ayşen SİNA (Başkan)
     
Doç.Dr.Hacı Veli AYDIN (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Recep KELEŞ (Üye)
         
Arkeoloji Bölümü
 Prof.Dr.Neşe ATİK (Başkan)
     
 Doç.Dr.Hatice KALKAN (Üye)        Dr.Öğrt.Üyesi Seher Selin ÖZMEN (Üye)   
         
Coğrafya Bölümü
Doç.Dr. Emre ÖZŞAHİN (Başkan)
     
 Dr.Öğr.Üyesi Ziya İNCE (Üye)          Araş.Gör.Hatice ERDOĞAN (Üye)
         
Sosyoloji Bölümü 
 
ç.Dr.İhsan ÇETİN (Başkan)
     
Dr.Öğr.Üyesi Elif KIRAN (Üye)         Dr.Öğr.Üyesi Coşkun DİKBIYIK (Üye)
         
         
         
         

                                           

                                       

 

                 

                                                  

                                                                                 Psikoloji Bölümü

                                                                   

                                                                             Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET (Başkan)

   

Araş.Gör.Dr.Hilal KARABULUT (Üye)       Araş.Gör.Nurdan ULUSOY (Üye)         Araş.Gör.Şıvganur KİRMAN (Üye)