Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

                                                                       

                                                                      Prof.Dr.Evren CABİ

                                                    (Dekan Yardımcısı - Komisyon Başkanı)

 

                                                                                          

Dr.Öğr.Üyesi.Özlem KOCAHAN YILMAZ          Doç.Dr.Tatiana GOLBAN                       Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN     

         (Fizik Bölümü)                                          (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)                 (Biyoloji Bölümü)

 

                                                                      

Dr.Öğr.Üyesi Elif KIRAN                       Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK                           Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET         

  (Sosyoloji Bölümü)                                  (Kimya Bölümü)                                             (Psikoloji Bölümü)

 

                                                                               

Dr.Öğr.Üyesi  Emine GÜZEL                         Öğr.Gör. Harun GÖÇERLER         Araş.Gör. Özlem Özmen GÜMÜŞ   

(Fıransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)         (Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)        (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 

 

 

                                                                                    

Öğr.Gör. Ayşe Alev DİRER AKHAN                  Arş.Gör.Dr.İpek ÖZALP                       Dr.Öğr.Üyesi Dilek BAYRAK

            (Tarih Bölümü)                                         (Coğrafya Bölümü)                             (Matematik Bölümü)

 

 

 

      

Öğrt.Görevlisi Dr. Seher Selin ÖZMEN

            (Arkeoloji Bölümü)