Prof.Dr.Evren CABİ (Dekan Yardımcısı - Komisyon Başkanı)

Dr.Öğr.Üyesi.Özlem KOCAHAN YILMAZ (Fizik Bölümü)

Doç.Dr.Tatiana GOLBAN (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN (Biyoloji Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi Elif KIRAN (Sosyoloji Bölümü)

Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK (Kimya Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET(Psikoloji Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi  Emine GÜZEL (Fıransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Öğr.Gör. Harun GÖÇERLER (Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Araş.Gör. Özlem Özmen GÜMÜŞ (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Öğr.Gör. Ayşe Alev DİRER AKHAN (Tarih Bölümü)

Öğrt.Görevlisi Dr. Seher Selin ÖZMEN (Arkeoloji Bölümü)

Arş.Gör.İpek ÖZALP(Coğrafya Bölümü)

Dr.Öğr.Üyesi Dilek BAYRAK(Matematik Bölümü)