Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

                                                                       

                                                                                  Prof.Dr.Evren CABİ

                                                                   (Dekan Yardımcısı - Komisyon Başkanı)

 

                  Doç.Dr.Özlem KOCAHAN YILMAZ                Doç.Dr.Tatiana GOLBAN                            Doç.Dr.Duygu YAŞAR ŞİRİN               

                         (Fizik Bölümü)                                       (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)                       (Biyoloji Bölümü)   

 

      

     Dr.Öğr.Üyesi Elif KIRAN                                              Doç.Dr.Funda ÖZTÜRK                               Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SET      

     (Sosyoloji Bölümü)                                                               (Kimya Bölümü)                                   (Psikoloji Bölümü) 

 

     

Dr.Öğr.Üyesi  Emine GÜZEL                                     Öğr.Gör. Harun GÖÇERLER                    Araş.Gör. Özlem Özmen GÜMÜŞ      

(Fıransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)                           (Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)     (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

 

 

 

                         

Öğr.Gör. Ayşe Alev DİRER AKHAN                     Arş.Gör.Dr.İpek ÖZALP                                     Dr.Öğr.Üyesi Dilek BAYRAK

            (Tarih Bölümü)                                            (Coğrafya Bölümü)                                          (Matematik Bölümü)

 

 

 

      

Öğrt.Görevlisi Dr. Seher Selin ÖZMEN

            (Arkeoloji Bölümü)