Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

                                                        

                                                  Prof.Dr.İsmail YILMAZ (DEKAN)

                                                       (Rektörlük Yardımcısı Uhdesinde)

 

 

 

                                                                                 

Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM                                                          Prof.Dr.Mahmut ERGÜT 

         (Fizik Bölümü)                                                                          (Matematik Bölümü)