Prof.Dr.İsmail YILMAZ (DEKAN) (Rektörlük Yardımcısı Uhdesinde)

Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM (Fizik Bölümü)

Prof.Dr.Mahmut ERGÜT (Matematik Bölümü)