Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK SÜTÇÜ (BAŞKAN)           (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Prof. Dr. SERBÜLENT YILDIRIM                            (Fizik Bölümü)
Doç. Dr. ELİFE ZERRİN BAĞCI                              (Biyoloji Bölümü)
Doç. Dr. YELDA YALÇIN GÜRKAN                        (Kimya Bölümü)

Doç.Dr.Mehmet KIRDAR                                         (Matematik Bölümü)

Doç.Dr.Petru GOLBAN                                            (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEKİN                                  (Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK              (Tarih Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET GÜVEN AVCI                  (Sosyoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ                           (Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Öğr. Gör. Dr. SEHER SELİN ÖZMEN                      (Arkeoloji Bölümü)

Araş. Gör. İPEK ÖZALP                                           (Coğrafya Bölümü)

Araş. Gör. ŞIVGANUR KİRMAN                              (Psikoloji Bölümü)

Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU                    (Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)