Fen - Edebiyat Fakültesi

 

 

 
 
                                                            
                                                               Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK SÜTÇÜ (BAŞKAN)         
                                                                       (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 
                                                                                                                                                                                                                                              
      Prof. Dr. SERBÜLENT YILDIRIM                                                            Doç. Dr. ELİFE ZERRİN BAĞCI                         
             (Fizik Bölümü)                                                                                               (Biyoloji Bölümü)
                     
                                                                 
     Doç. Dr. YELDA YALÇIN GÜRKAN                                                                           Doç.Dr.Mehmet KIRDAR                        
              (Kimya Bölümü)                                                                                               (Matematik Bölümü)

                                                                                       Doç.Dr.Petru GOLBAN                                                                      Araş. Gör. FATMA KAHRAMANOĞLU    

     (İngiliz Dili ve Edebiyatı Böümü)                                                              (Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)                                                                                                        

                                                            

                                                            

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK                                                               Dr. Öğr. Üyesi MEHMET GÜVEN AVCI                

             (Tarih Bölümü)                                                                                                          (Sosyoloji Bölümü)

                  

                                                          

Dr. Öğr. Üyesi LEVENT TOKSÖZ                                                                 Öğr. Gör. Dr. SEHER SELİN ÖZMEN                 

(Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)                                                                             (Arkeoloji Bölümü)

                    

                                                      

        Araş. Gör.Dr. İPEK ÖZALP                                                                           Araş. Gör. ŞIVGANUR KİRMAN 

          (Coğrafya Bölümü)                                                                                              (Psikoloji Bölümü)

                            

 

 

                                                                  Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEKİN   

                                                            (Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)