Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK

        DEKAN

     (Rektörlük Uhdesinde)