Fen - Edebiyat Fakültesi
 

DEKAN

 

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Dekan V.

    1962 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de gerçekleştirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını ise Sosyoloji alanında yaptı. Yüksek Lisans tezinde “Osmanlı dönemi modernleşmesini”, Doktora tezinde ise “Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesini” çalıştı. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu. 1998-2007 yılları arasında Afyonkocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde çalıştı. 2007-2017 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF-Çalışma Ekonomisi bölümünde çalıştı. 2011-2017 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi kurucu ekibinde İletişim Fakültesi dekanı ve Rektör yardımcısı olarak çalıştı. 2017-2020 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çalıştı. Isparta’da bulunduğu süre içerisinde Isparta’nın yerel tarihi bağlamında “sözlü tarih” çalışmaları yaptı. Mart-2020 tarihinden itibaren Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanıdır.

    Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, 2015-2019 tarihleri arasında “Atatürk Yüksek Kurumu” yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen aynı kurumda “Atatürk Kültür Merkezi” bilim kurulu üyesidir. SEKAM (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi) kurucusu ve bilim kurulu üyesidir.

    Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Kanada’da çok kültürlülük politikaları üzerine, Almanya’da ise Almanya’daki Türklerin aile yapışları üzerine araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları İslam düşünce tarihi, din sosyolojisi, aile sosyolojisi, gençlik sosyolojisi ve Türk modernleşmesi alanlarında olup, bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda kitabın ve makalenin yazarıdır. Yayınlanmış kitapları arasında “Cumhuriyetin Tarihi”, “Aile ve Şiddet”, “Kanada’da Toplumsal Uyum Politikaları ve Çok kültürlülük”, “Türkiye’de Aile”, “Türkiye’de Gençlik”, “Trabzon’da Aile Yapısı ve Problemleri”, “Trabzon’da Kentleşme ve Kentlileşme”, “Ulusal Kimlik”, “Hz Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti”, “Vahiyden Kültüre”, “Tevhid ve Değişim”, “Tevhid ve Toplum”, “Yol Ayrımı”, “Modern Çöküş” … isimli araştırmaları yer almaktadır.