Fen - Edebiyat Fakültesi
2022-01-14

AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

Azami süre sonunda YÖK kararlarına göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanması gereken usul ve esaslar;

 • Öğrencilerin daha önce almadıkları zorunlu ve seçmeli derslerin ek sınavlarına girebilmeleri,
 • Alınmayan dersler içinde yer alan staj, uygulama, laboratuvar, bitirme projesi, atölye v.b. dersler için de kayıtlanma imkanı verilmesi, ancak bu dersler için değerlendirmenin nasıl yapılacağına uygulamalı derslerin telafisi esas olacak şekilde akademik birimler tarafından karar verilmesi,
 • Daha önce başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından faydalanan öğrencilerin, hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için yapılacak ek sınavlara girebilmelerine,
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokullarından Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme ayrılma şekliyle ilişikleri kesilen öğrencilerin de başvuru yapabilmelerine,
 • Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilmesine,
 • Öğrencilerin daha önce almadıkları seçmeli dersleri için üzerlerindeki müfredatlar da gözetilerek ilgili birimler tarafından yeterli sayıda seçmeli ders açılmasına,
 • Sınavların yüz yüze yapılmasına,
 • Sınava girilecek ders seçimi esnasında herhangi bir AKTS limiti kontrolü yapılmamasına,
 • 31 Ocak 2022 tarihine kadar öğrencilerden başvuruların alınmasına,
 • 1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında sınav programlarının belirlenmesine,
 • 4 Şubat 2022 tarihinde sınav programlarının ilan edilmesine,
 • 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında birinci ek sınavların yapılmasına,
 • 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında ikinci ek sınavların yapılmasına,
 • Sınavlar bittikten sonra almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesine,
 • 2017-2018 itibariyle ilişiği kesilen öğrencilerde dahil olmak üzere azami süresinin sona ermesi nedeniyle kayıtları silinen ve ek sınav haklarından yararlanacak öğrencilerin söz konusu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde eski kayıtlanma şekli korunarak aktif öğrenci olarak kayıtlarının açılabilmesine,

   

Bu bağlamda, ek sınav haklarını kullanmak isteyen azami süresini dolduran (2014 yılı ve öncesi kayıt yaptıran) öğrencilerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar dilekçe ile şahsen veya kargo ile Fakülte öğrenci işleri birimine başvuruda bulunması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için

 02822502625

02822502755

 

Dilekçe Örneği