Fen - Edebiyat Fakültesi
 

İdari Faaliyetlerden Sorumlu
DEKAN YARDIMCISI

 
 

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ
(0282) 250 - 27-63
soztas@nku.edu.tr

     1977 yılında Tekirdağ'da doğdu. 1994 yılında öğrenime başladığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı. 1999 yılında İstanbul ilinde öğretmenliğe atandı. “İlköğretim Altıncı Sınıflar Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri” konulu tezini 2000 yılında tamamlayarak yüksek lisans programından mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktora programına başladı. 2001-2004 yılları arasında Ankara ilinde, 2004-2007 yılları arasında Tekirdağ ilinde öğretmenlik yaptı. 2007 yılında “Tarih Öğretimi ve Filmler: Tarih Öğretiminde Film Kullanılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi” konulu tezini tamamlayarak doktora programından mezun oldu.

     2007-2009 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okutmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kırklareli Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. 2009-2018 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2011-2013 yılları arasında ise Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalına Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. 2018-2019 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu müdürü olarak görev yaptı. 2019 yılında Doçent unvanı alan Öztaş; aynı yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'na geçiş yaptı. 2019-2020 yılları arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) Müdürü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

     Doç. Dr. Sezai Öztaş'ın Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kitaplarda kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu sözlü bildirileri bulunmaktadır.

Sorumluluk Alanları:
  • STRATEJİK PLANLAMA
  • SATINALMA KOMİSYONU
  • MUAYENE KOMİSYONU