Fen - Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Ders Kataloğu

1. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB111 Açıklamalı Metin Okuma I 3 0 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
FDEB113 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım I 4 0 4
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
FDEB119 Sözcük Bilgisi I 2 0 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
FDEB117 Uygulamalı Dilbİlgisi I 4 0 6
FDEB103 Yazılı Anlatım I 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 5
ADEB151 Almanca Temel Beceriler 4 0 5
İDEB151 İngilizce Temel Beceriler 4 0 5
JDEB151 Japonca Temel Beceriler 4 0 5
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB108 Açıklamalı Metin Okuma II 2 0 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
FDEB114 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım II 3 0 4
FDEB116 Sözcük Bilgisi II 3 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
FDEB118 Uygulamalı Dilbilgisi II 4 0 6
FDEB104 Yazılı Anlatım II 2 0 3
FDEB120 Yazınsal Terimce 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 5
ADEB150 Almanca Temel Beceriler II 4 0 5
İDEB150 İngilizce Temel Beceriler II 4 0 5
JDEB150 Japonca Temel Beceriler II 4 0 5
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB213 Biçimbilim I 3 0 5
FDEB201 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım III 4 0 5
FDEB209 Fransız Yazını Tarihi (Ortaçağ-16. yy) 4 0 5
FDEB211 Genel Çeviri (F-T) 3 0 5
FDEB207 Metin Yazımı 3 0 5
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 5
ADEB250 Almanca Temel Beceriler III 4 0 5
İDEB250 İngilizce Temel Beceriler III 4 0 5
JDEB250 Japonca Temel Beceriler III 4 0 5
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB214 Biçimbilim II 3 0 5
FDEB202 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım IV 4 0 5
FDEB210 Fransız Yazını Tarihi (17.yy) 4 0 5
FDEB212 Genel Çeviri (T-F) 3 0 5
FDEB208 Yazınsal Metin Yorumlama (17.yy) 3 0 5
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 5
ADEB256 Almanca Temel Beceriler IV 4 0 5
İDEB256 İngilizce Temel Beceriler IV 4 0 5
JDEB256 Japonca Temel Beceriler IV 4 0 5
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB303 Dilbilimine Giriş 2 0 3
FDEB305 Fransız Yazını Tarihi (18.yy) 4 0 4
FDEB363 Sözdizimi I 2 0 3
FDEB367 Yazınsal Metin Çevirisi I 3 0 3
FDEB365 Yazınsal Metin Yorumlama (18.yy) 3 0 4
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 7
ADEB350 Almanca İleri Dil Becerileri I 4 0 7
İDEB350 İngilizce İleri Dil Becerileri I 4 0 7
JDEB350 Japonca İleri Dil Becerileri I 4 0 7
Seçmeli 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ 3 AKTS() 3
FDEB316 Turizm İşletmeciliği 2 0 3
FDEB309 Yazınsal Türler 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
HUK3107 Çevre Hukuku(Hukuk Fakültesi-Hukuk) 2 0 3
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
İHB103 İnsan-Hayvan Bağı ve Etkileşimi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
KHS303 Kalıntı ve Halk Sağlığı(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMT103 Medikal Terminoloji(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
SBSB401 Mühendislik Etiği(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
SBSB411 Örgütsel İletişim(Çorlu Müh. Fak.-Teks.Müh.) 2 0 4
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Spor Bil.Fak.-) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB306 Fransız Yazını Tarihi (19.yy) 4 0 4
FDEB304 Genel Dilbilim 2 0 3
FDEB310 Roman Tarihi ve Kuramı 2 0 3
FDEB364 Sözdizimi II 2 0 3
FDEB368 Yazınsal Metin Çevirisi II 3 0 3
FDEB366 Yazınsal Metin Yorumlama (19.yy) 3 0 4
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE, ALMANCA DERS ALANLAR YALNIZCA ALMANCA DERSLERİNİ SEÇMELİDİR.) 7
ADEB390 Almanca İleri Dil Becerileri II 4 0 7
İDEB390 İngilizce İleri Dil Becerileri II 4 0 7
JDEB390 Japonca İleri Dil Becerileri II 4 0 7
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ(SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 3
FDEB330 Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2022-2023 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB463 Dilbilim Akımları 3 0 4
FDEB465 Fransız Yazını Tarihi (20.yy) 4 0 5
FDEB467 Uzmanlık Alanları Çevirisi I 3 0 4
FDEB409 Yazın Akımları 2 0 3
FDEB407 Yazınsal Metin Yorumlama (20.yy) 3 0 4
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE ALAMANCA DERSİ ALANLAR YALNIZ ALMANCA SEÇMELİDİR) 7
ADEB450 Almanca Yetkin Dil Becerileri I 4 0 7
İDEB450 İngilizce Yetkin Dil Becerileri I 4 0 7
JDEB450 Japonca Yetkin Dil Becerileri I 4 0 7
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ 3 AKTS() 3
FDEB423 Anlatı Çözümlemesi 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2022-2023 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
FDEB464 Çağdaş Fransız Yazını 4 0 5
FDEB408 Çağdaş Yazınsal Metin Yorumlama 3 0 4
FDEB466 Fransız Dili Tarihi 3 0 4
FDEB468 Uzmanlık Alanları Çevirisi II 3 0 4
FDEB410 Yazın Kuramları ve Eleştirisi 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE ALAMANCA DERSİ ALANLAR YALNIZ ALMANCA SEÇMELİDİR) 7
ADEB480 Almanca Yetkin Dil Becerileri II 4 0 7
İDEB480 İngilizce Yetkin Dil Becerileri II 4 0 7
JDEB480 Japonca Yetkin Dil Becerileri II 4 0 7
Seçmeli 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ 3 AKTS() 3
FDEB420 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 3
Toplam AKTS: 30