Fen - Edebiyat Fakültesi

Dokümanlar


Arama
No Adı
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-FRM-040 Azınlık Lisesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-043 Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-050 NKÜ Ders Muafiyet Dilekçesi
EYS-FRM-044 Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-048 TNKÜ Bedelli Askerlik Dönüşü Öğrencilerin Sınavsız Mazeret Dönüş Dilekçesi
EYS-FRM-047 TNKÜ Bedelli Askerlikten Dönen Öğrencilerin Sınavlı Mazeret Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı bölümden Ders Alma
EYS-FRM-184 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Af Başvuru Formu
EYS-FRM-183 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Çalışma Listesi ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-165 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ara Sınav (Vize) Mazeret Sınav Sonucu İlanı Formu
EYS-FRM-181 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Azınlık Lİsesinden Mezun Olan Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-180 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Belge İsteme Formu
EYS-FRM-179 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Ders Muafiyet Talep Formu
EYS-FRM-177 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-176 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-175 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kayıt Dondurma Formu
EYS-FRM-174 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu
EYS-FRM-173 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Merkezi Puan İle Yatay Geçiş Başvuru Formu
EYS-FRM-172 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Mezun Olan Öğrencilerin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-171 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-170 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu
EYS-FRM-169 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-168 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sınav Notuna İtiraz Formu
EYS-FRM-167 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Başvuru Formu
EYS-FRM-166 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-185 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-178 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)
EYS-FRM-182 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Not Ortalaması İle)
EYS-FRM-164 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yaz Okulu Başvuru Formu (Diğer Üniversiteler İçin)
EYS-FRM-163 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yüzde Onluk Dilime Giren Öğrenciler İçin Harç İadesi Formu
EYS-FRM-162 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-161 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfında 2 Yıl Üst Üste Başarısız Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-053 TNKÜ Katkı İadesi Dilekçesi
EYS-FRM-054 TNKÜ Kayıp Kimlik Dilekçesi
EYS-FRM-055 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-056 TNKÜ Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-057 TNKÜ Maddi Hata Dilekçesi
EYS-FRM-058 TNKÜ Mezuniyet Dilekçesi
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-059 TNKÜ Pratik Çalışma Belgesi
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-060 TNKÜ Sınav İtiraz Dilekçesi Komisyon İncelemesi
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Çizelgesi
EYS-FRM-046 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-045 Yatay Geçiş Başvuru Formu (Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriyeli Öğrenciler İçin)
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-120 Dekanlık Sekreteri
EYS-GT-158 Fakülte Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-123 Fakülte Bölüm Başkanı
EYS-GT-122 Fakülte Bölüm Sekreteri
EYS-GT-099 Fakülte Dekan
EYS-GT-119 Fakülte Dekan Yardımcısı
EYS-GT-233 Fakülte Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Personeli
EYS-GT-234 Fakülte Destek Hizmetleri Güvenlik Personeli
EYS-GT-270 Fakülte Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler Personeli
EYS-GT-232 Fakülte Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-103 Fakülte Döner Sermaye İşletme Personeli
EYS-GT-192 Fakülte Kurulu Üyesi
EYS-GT-194 Fakülte Mali İşler (Özlük Hakları İşleri) Personeli
EYS-GT-269 Fakülte Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-121 Fakülte Öğrenci İşleri Personeli
EYS-GT-100 Fakülte Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-102 Fakülte Sekreteri
EYS-GT-101 Fakülte Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-193 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-167 Şöför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-298 Uluslararası Öğrenciler Birim Koordinatörü
EYS-GT-299 Uluslararası Öğrenciler Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli
EYS-OSM-10 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Organizasyon Şeması
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-036 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-TL-373 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3D Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-180 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Agaroz Jel Elektroforez Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-179 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Arçelik-545270 MB) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-253 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Beko/B8459 SMN) Kullanma Talimatı
EYS-TL-254 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Bosch/KDN55NWFON) Kullanma Talimatı
EYS-TL-195 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Beko/BK7470T) Kullanma Talimatı
EYS-TL-184 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Bosch/6 Bölmeli) Kullanma Talimatı
EYS-TL-181 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Bosch 7 Bölmeli) Kullanma Talimatı
EYS-TL-178 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-182 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Uğur/3 Gözlü) Kullanma Talimatı
EYS-TL-183 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel/ 27 F) Kullanma Talimatı
EYS-TL-208 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel/ CD-L 1103 W) Kullanma Talimatı
EYS-TL-207 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı Cihazı (Vestel-EKO 5C250) Kullanma Talimatı
EYS-TL-370 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Buzdolabı (Samsung) Kullanma Talimatı
EYS-TL-205 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Class II Kabin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-201 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çalkalamalı Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-209 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı (Hedlab) Kullanma Talimatı
EYS-TL-256 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-371 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-177 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-194 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Derin Dondurucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-216 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Distile Su Cihazı (GFL/2102) Kullanma Talimatı
EYS-TL-206 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Distile Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-202 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (Incucell) Kullanma Talimatı
EYS-TL-210 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (Kenton/GX 130) Kullanma Talimatı
EYS-TL-199 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-203 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Etüv Cihazı (M5040 BP) Kullanma Talimatı
EYS-TL-200 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-374 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Isıtıcı-Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-367 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Kullanma Talimatı
EYS-TL-212 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Işık Mikroskobu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-198 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü İnvert Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-255 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Karbondioksitli Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-375 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-193 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Kuru Hava Sterilizatörü Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-186 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrodalga Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-187 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikropipet Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-257 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikropipet Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-368 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikroplaka Okuyucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-185 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikro Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-376 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-377 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mini Spin Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-196 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Olympus CX41 Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-251 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Orbital Çalkalayıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-215 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Otoklav Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-188 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PCR Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-189 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PCR Cihazı (Proflex) Kullanma Talimatı
EYS-TL-378 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PH Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-204 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü PH Metre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-379 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-252 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-213 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ses Kayıt Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-380 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Shaker Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-190 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Soğutmalı Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-369 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-197 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-214 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop Cihazı (Labomed/CZM6) Kullanma Talimatı
EYS-TL-211 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Stereo Mikroskop (Leica EZ4HD) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-250 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Steril Kabin (Biosafety Class II Kabin) Kullanma Talimatı
EYS-TL-258 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Su Banyosu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-191 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü UV Görüntüleme Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-372 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-259 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-192 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Vorteks Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-145 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Buz Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-146 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Buzdolabı Kullanma Talimatı
EYS-TL-147 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çeker Ocak Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-148 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Derin Dondurucu Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-154 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü CMOS Kamera Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-150 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Hava Masası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-153 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mikroskop Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-151 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nem Alma Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-152 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Optik Masa Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-385 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-384 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Batarya Analizör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-388 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Çift Işınlı UV Spektrofotometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-149 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Distile Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-393 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Elektrospinning Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-163 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Erime Noktası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-164 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-170 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Etüv Cihazı (Memmert ve Termal Marka) Kullanma Talimatı
EYS-TL-176 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Evaoperatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-161 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Evaporatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-386 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Faraday Kafesi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-167 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fotoreaktör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-159 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Hassas Terazi Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-394 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Hidrolik Pres Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-166 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü HPLC Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-160 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-168 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (WiseStir Model) Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-390 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kameralı Mikroskop Kullanma Talimatı
EYS-TL-174 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kül Fırını Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-391 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Magnetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-171 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Manyetik Isıtıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-155 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Manyetik Karıştırıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-389 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Mikro Santrifüj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-392 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Potansiostat/Galvanostat Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-234 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Potansiyometre Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-158 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Rotary Evaporatör Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-175 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Saf Su Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-169 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Santifruj Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-172 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Sıcak Su Banyosu Kullanma Talimatı
EYS-TL-387 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Sonik Hücre Parçalayıcı Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-395 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Spin Kaplama Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-165 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Ultrasonik Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-173 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü UV Lambası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-396 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakumlu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-162 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakumlu Etüv Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-TL-157 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vakum Pompası Cihazı Kullanma Talimatı
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-005 TNKU Akademik Kıyafet Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1- KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-011 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-023 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
EYS-YNG-024 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
EYS-YNG-025 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği