Fen - Edebiyat Fakültesi
2021-09-27

Fakültemiz Bölümlerinde Uzaktan Öğretimle Yürütülecek Dersler 

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararda yer alan, "birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler % 40 oranına kadar uzaktan öğretimle verilebilir" ifadesinin, Üniversitemizde program müfredatının mezuniyet için alınması gereken toplam ders sayısının % 40'ına kadar ve/veya her bir ders özelinde o dersin ders saatinin/müfredatının % 40'ına kadar uzaktan öğretimle verilebileceği şeklinde uygulanmasının, bu oranın dönemlere dağıtımının birimlerin yetkili kurulları tarafından belirlenmesi bildirilmişti.

    Bu kapsamda, 2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında Fakültemiz bölümlerinde uzaktan öğretimle yürütülecek dersler hakkında gelen Bölüm Kurulu Kararları  08.07.2021 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilmiştir.

Bölüm

Dersin Kodu-Adı

Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB109 Osmanlı Türkçesi I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB221 Mitoloji I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB223 Batı Edebiyatında Akımlar I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB209 Osmanlı Türkçesi III

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB323 Arapça I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB329 Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB331 Anadolu ve Rumeli Ağızları I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB309 Serveti Fünun Edebiyatı I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB413 Postmodern Edebiyat I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB415 Türk Edebiyatı Bibliyografyası I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB445 Tasavvuf Edebiyatı I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB409 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I

Güz

Türk Dili ve Edebiyatı

TDEB341 Edebiyat ve Müzik

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Alman Dili ve Edebiyatı

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Bölüm

Dersin Kodu-Adı

Dönem

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB327 Söz Dizimi

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB439 Metin Dilbilim

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB201 Alman Edebiyat Tarihi I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB217 Çağdaş Alman Kültürü I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB437 Edebi Metin Çözümlemeleri I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB113 Duyduğunu Anlama I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB417 Film Araştırmaları I

Güz

Alman Dili ve Edebiyatı

ADEB207 Edebiyat Bilimine Giriş

Güz

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

İDEB151 İngilizce Temel Beceriler I

Güz

FDEB151 Fransızca Temel Beceriler I

Güz

ADEB151 Almanca Temel Beceriler I

Güz

İDEB250 İngilizce Temel Beceriler III

Güz

FDEB250 Fransızca Temel Beceriler III

Güz

ADEB250 Almanca Temel Beceriler III

Güz

İDEB350 İngilizce İleri Temel Becerileri III

Güz

FDEB350 Fransızca İleri Temel Becerileri III

Güz

ADEB350 Almanca İleri Temel Becerileri III

Güz

İDEB450 İngilizce Yetkin Dil Becerileri I

Güz

FDEB450 Fransızca Yetkin Dil Becerileri I

Güz

ADEB450 Almanca Yetkin Dil Becerileri I

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Fransız Dili ve Edebiyatı

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Fransız Dili ve Edebiyatı

FDEB119 Sözcük Bilgisi I

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

FDEB209 Fransız Yazını Tarihi (16.yy)

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

FDEB309 Yazınsal Türler

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

FDEB367 Yazınsal Metin Çevirisi I

Güz

Fransız Dili ve Edebiyatı

FDEB409 Yazın Akımları

Güz

İngiliz Dili ve Edebiyatı

TDİ101 Türk Dili I

Güz

İngiliz Dili ve Edebiyatı

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Coğrafya

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Coğrafya

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Coğrafya

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Coğrafya

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Coğrafya

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Coğrafya

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Coğrafya

COGS407Paleocoğrafya

Güz

Coğrafya

COG403 Orta Doğu Coğrafyası

Güz

Coğrafya

COGS404 Ticaret Coğrafyası

Bahar

Coğrafya

COGS101Temel Bilgisayar Becerileri

Güz

Coğrafya

COG320 Asya Coğrafyası

Bahar

Fizik

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Fizik

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Fizik

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Fizik

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Fizik

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Bölüm

Dersin Kodu-Adı

Dönem

Fizik

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Fizik

FİZB220 Bilim Tarihi

Bahar

Tarih

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Tarih

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Tarih

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Tarih

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Tarih

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Tarih

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Sosyoloji

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Sosyoloji

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Sosyoloji

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Sosyoloji

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Sosyoloji

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Sosyoloji

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Kimya

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Kimya

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Kimya

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Kimya

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Kimya

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Kimya

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Psikoloji

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Psikoloji

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Psikoloji

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Psikoloji

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Psikoloji

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Psikoloji

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Matematik

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Matematik

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Matematik

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Matematik

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Matematik

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Matematik

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Matematik

Bilim Felsefesi

Bahar

Arkeoloji

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Arkeoloji

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Arkeoloji

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Arkeoloji

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Arkeoloji

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Arkeoloji

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar

Arkeoloji

Hellen Mitolojisi

Güz

Arkeoloji

2. ve 1. Binde Anadolu Uygarlıkları

Bahar

Arkeoloji

Hellen Dili ve Epigrafisi I

Güz

Arkeoloji

Hellen Dili ve Epigrafisi II

Bahar

Arkeoloji

Kültür Turizmi Teşhir ve Tanzim

Bahar

Arkeoloji

Hellen Tarihi

Güz

Arkeoloji

Hellen Dili ve Epigrafisi III

Güz

Arkeoloji

Antik Resim Teknikleri

Güz

Arkeoloji

Anadolu Kültür Tarihi ve Arkeolojisi

Güz

Arkeoloji

Roma Tarihi

Bahar

Bölüm

Dersin Kodu-Adı

Dönem

Arkeoloji

Hellen Dili ve Epigrafisi IV

Bahar

Arkeoloji

Arkeolojik Mirasın Korunması ve Müzeler

Bahar

Arkeoloji

Müzecilik I

Güz

Arkeoloji

Müzecilik II

Bahar

Arkeoloji

Resim ve Mozaik Sanatı

Bahar

Biyoloji

TDİ101 Türk Dili I

Güz

Biyoloji

TDİ102 Türk Dili II

Bahar

Biyoloji

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Güz

Biyoloji

ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bahar

Biyoloji

YDİ101 Yabancı Dil I

Güz

Biyoloji

YDİ02 Yabancı Dil II

Bahar