Prof.Dr.İsmail YILMAZ  DEKAN (Rektörlük Yardımcısı Uhdesinde)

Prof.Dr.Serbülent YILDIRIM (Fizik Bölümü)

Prof.Dr. Yaşar ŞENLER (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)