Fen - Edebiyat Fakültesi

2019-2020 Katalogu İçin Tıklayınız

2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) Ders Kataloğu

Hazırlık

2018-2019Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB002 Hazırlık(Fransızca) 24 0 30
Toplam AKTS: 30
1. Sınıf

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB111 Açıklamalı Metin Okuma I 3 0 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
FDEB113 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım I 4 0 4
FDEB115 Sözcük Bilgisi I 3 0 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
FDEB117 Uygulamalı Dilbİlgisi I 4 0 6
FDEB103 Yazılı Anlatım I 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() 5
ADEB151 Almanca Temel Beceriler 4 0 5
İDEB151 İngilizce Temel Beceriler 4 0 5
JDEB151 Japonca Temel Beceriler 4 0 5
Toplam AKTS: 30

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB108 Açıklamalı Metin Okuma II 2 0 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
FDEB114 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım II 3 0 4
FDEB116 Sözcük Bilgisi II 3 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
FDEB118 Uygulamalı Dilbilgisi II 4 0 6
FDEB104 Yazılı Anlatım II 2 0 3
FDEB120 Yazınsal Terimce 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ ALMANCA SEÇMELİDİR.) 5
ADEB152 Almanca Dilbilgisi I 2 0 2
ADEB154 Almanca Sözcük Bilgisi I 2 0 3
İDEB152 İngilizce Dilbilgisi I 2 0 2
İDEB154 İngilizce Sözcük Bilgisi I 2 0 3
JDEB152 Japonca Dilbilgisi I 2 0 2
JDEB154 Japonca Sözcük Bilgisi I 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB213 Biçimbilim I 3 0 5
FDEB201 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım III 4 0 5
FDEB209 Fransız Yazını Tarihi (Ortaçağ-16. yy) 4 0 5
FDEB211 Genel Çeviri (F-T) 3 0 5
FDEB207 Metin Yazımı 3 0 5
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ ALMANCA SEÇMELİDİR.) 5
ADEB251 Almanca Dilbilgisi II 2 0 2
ADEB253 Almanca Sözcük Bilgisi II 2 0 3
İDEB251 İngilizce Dilbilgisi II 2 0 2
İDEB253 İngilizce Sözcük Bilgisi II 2 0 3
JDEB251 Japonca Dilbilgisi II 2 0 2
JDEB253 Japonca Sözcük Bilgisi II 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB214 Biçimbilim II 3 0 5
FDEB202 Dinleme-Anlama ve Sözlü Anlatım IV 4 0 5
FDEB210 Fransız Yazını Tarihi (17.yy) 4 0 5
FDEB212 Genel Çeviri (T-F) 3 0 5
FDEB208 Yazınsal Metin Yorumlama (17.yy) 3 0 5
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ ALMANCA SEÇMELİDİR.) 5
ADEB252 Almanca Dilbilgisi III 2 0 2
ADEB254 Almanca Konuşma Becerileri 2 0 3
İDEB252 İngilizce Dilbilgisi III 2 0 2
İDEB254 İngilizce Konuşma Becerileri 2 0 3
JDEB252 Japonca Dilbilgisi III 2 0 2
JDEB254 Japonca Konuşma Becerileri 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB303 Dilbilimine Giriş 2 0 3
FDEB305 Fransız Yazını Tarihi (18.yy) 4 0 4
FDEB327 Sözdizimi I 2 0 2
FDEB301 Yazınsal Metin Çevirisi I 2 0 3
FDEB325 Yazınsal Metin Yorumlama (18.yy) 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ ALMANCA SEÇMELİDİR) 7
ADEB351 Almanca Dilbilgisi IV 2 0 2
ADEB355 Almanca Okuma-Anlama I 2 0 2
ADEB353 Almanca Yazma Becerileri I 2 0 3
İDEB351 İngilizce Dilbilgisi IV 2 0 2
İDEB355 İngilizce Okuma-Anlama I 2 0 2
İDEB353 İngilizce Yazma Becerileri I 2 0 3
JDEB351 Japonca Dilbilgisi IV 2 0 2
JDEB355 Japonca Okuma Anlam I 2 0 2
JDEB353 Japonca Yazım Becerileri I 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ(SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi 2 0 3
FDEB321 Tiyatro Tarihi 2 0 3
FDEB309 Yazınsal Türler 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB306 Fransız Yazını Tarihi (19.yy) 4 0 4
FDEB304 Genel Dilbilim 2 0 3
FDEB328 Sözdizimi II 2 0 2
FDEB302 Yazınsal Metin Çevirisi II 2 0 3
FDEB324 Yazınsal Metin Yorumlama (19.yy) 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR TÜM DERSLERİ ALMANCA SEÇMELİDİR.) 7
ADEB352 Almanca Dilbilgisi V 2 0 2
ADEB356 Almanca Okuma-Anlama II 2 0 2
ADEB354 Almanca Yazma Becerileri II 2 0 3
İDEB352 İngilizce Dilbilgisi V 2 0 2
İDEB356 İngilizce Okuma-Anlama II 2 0 2
İDEB354 İngilizce Yazma Becerileri II 2 0 3
JDEB352 Japonca Dilbilgisi V 2 0 2
JDEB356 Japonca Okuma Anlam II 2 0 2
JDEB354 Japonca Yazım Becerileri II 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ(SEÇMELİ YABANCI DİL DERSİ ALANLAR DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
FDEB317 Düşünce Tarihi 2 0 3
FDEB318 Mitoloji ve Yazın 2 0 3
FDEB310 Roman Tarihi ve Kuramı 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB403 Dilbilim Akımları 2 0 3
FDEB405 Fransız Yazını Tarihi (20.yy) 4 0 4
FDEB401 Uzmanlık Alanları Çevirisi I 2 0 3
FDEB407 Yazınsal Metin Yorumlama (20.yy) 3 0 4
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR YALNIZ ALMANCA DERSİ ALMALIDIR.) 7
İDEB453 İngilizce Çeviri I 2 0 3
İDEB451 İngilizce Dilbilgisi VI 2 0 2
İDEB455 İngilizce İletişim Becerileri I 2 0 2
JDEB453 Japoca Çeviri I 2 0 3
JDEB451 Japonca Dilbilgisi VI 2 0 2
JDEB455 Japonca İletişim Becerileri I 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ(SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DEAYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
FDEB423 Anlatı Çözümlemesi 2 0 3
FDEB409 Yazın Akımları 2 0 3
FDEB413 Yazın ve Sinema 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FDEB406 Çağdaş Fransız Yazını 4 0 4
FDEB408 Çağdaş Yazınsal Metin Yorumlama 3 0 4
FDEB404 Fransız Dili Tarihi 2 0 3
FDEB402 Uzmanlık Alanları Çevirisi II 2 0 3
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ(İNGİLİZCE DERSİ ALANLAR YALNIZ İNGİLİZCE ALMANCA DERSİ ALANLAR YALNIZ ALMANCA SEÇMELİDİR.) 7
İDEB454 İngilizce Çeviri II 2 0 3
İDEB452 İngilizce Dilbilgisi VII 2 0 2
İDEB456 İngilizce İletişim Becerileri II 2 0 2
JDEB454 Japoca Çeviri II 2 0 3
JDEB452 Japonca Dilbilgisi VII 2 0 2
JDEB456 Japonca İletişim Becerileri II 2 0 2
Seçmeli FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ(SEÇMELİ YABANCI DİL SEÇENLER DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE DE AYNI DİLİN DEVAMINI ALIR.) 9
FDEB420 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 3
FDEB422 Dil ve Toplum 2 0 3
FDEB410 Yazın Kuramları ve Eleştirisi 2 0 3
Toplam AKTS: 30